Biztosítási ügyintézés

A Fővárosi Autópiac saját, a Főbejáratnál található Ügyfélcentrumban működő Biztosító Irodájában csakúgy, mint a piacon található közel 100 autókereskedőknél valamennyi biztosító szolgáltatásai elérhetőek, így Ön könnyűszerrel kiválaszthatja azok közül az Önnek megfelelőt.


GLOB-2000 Kft.
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 08.00-16.00 óráig
szombaton és vasárnap: 08.00-14.00 óráig
Tel.:
06 (1) 347-0847
Amit ne felejtsen otthon:
 • személyi igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • jogosítvány,
 • forgalmi,
 • adásvételi szerződés;
 • gyermekkedvezmény esetén:
 • születési anyakönyvi kivonat, vagy lakcímkártya.

Casco és kötelező biztosítások már akár 1.000 Ft havi díjtól!


Utasbiztosítások kötése ugyanitt!

Hitelközvetítő Iroda

A Fővárosi Autópiac Kft. a Merkantil Bank Zrt-vel
közösen a főbejáratnál lévő ügyfélcentrumban
működteti saját hitelirodáját, ahol a legkedvezőbb
ajánlatokkal várjuk Ügyfeleinket. 
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 08.00-17.00 óráig
szombaton és vasárnap 09.00 - 14.00 óráig
Elérhetőség: 
06 (1) 347-0517

KEKKH Központi Okmányiroda

A KEKKH Központi Okmányiroda Autópiaci Kirendeltsége
Nyitva tartás:

Az Okmányirodai ügyintézés szünetel!!! (részletekért kattintson!)Tel:
06 (1) 348-0804

A www.magyarorszag.hu weboldalon megtalálhatja a kapcsolódó jogszabályokat

Forgalomba helyezés, tulajdonjog átírás, forgalomból kivonás.

A szolgáltatások mindenki számára elérhetőek, azokat nem csak a Fővárosi Autópiac Ügyfelei vehetik igénybe!

Kispest Autópiac Postapartner
Magyar Posta Zrt szolgáltatásai:
 • levélküldemények és postacsomagok felvétele
 • pénzfeladás, csekkbefizetés
 • bankkártyáról készpénzfelvétel,
 • OTP és Erste bankszámlára történő befizetés
 • bélyeg, boríték, illetékbélyeg
 • on-line telefon feltöltés
 • távirat és fax feladás
 • postafiók bérlési lehetőség
Szerencsejáték Zrt. szolgáltatásai:
 • 5-ös, 6-os LOTTÓ,
 • Skandináv LOTTÓ,
 • Kenó, Puttó, Totó,
 • Luxor, Tipp Mix,
 • sorsjegyek,
 • jegyvásárlási lehetőség
Lapker Zrt.:
 • napi, heti, havi lapok,
 • toplistás könyvek,
 • DVD-k
Nyitva tartás:
hétfőtől-péntekig 08.00-16.00 óráig
szombaton és vasárnap 08.00-14.00 óráig
Ebédszünet: 12.00-12.30 óráig
Tel.:
06 (1) 280-8890

A szolgáltatások mindenki számára elérhetőek, azokat nem csak a Fővárosi Autópiac Ügyfelei vehetik igénybe!

A hét bármely napján
A hét bármely napján

Használtcikk szabadpiac házirendje

Fővárosi Autópiac Kft. A Fővárosi Autópiac II. területén működő Használtcikk Szabadpiac Házirendje

  A Fővárosi Autópiac II. területénműködő

Használtcikk Szabadpiac

H Á Z I R E N D J E

 

egységes szerkezetbe foglalva, dőltszedéssel jelölve a 2012. március 29-ei módosításokat

 

A Budapest XIX. kerület Nagykőrösi út 156. sz. alatt működő,a Bp. Főv. XIX. kerületi Önkormányzat Jegyzője által nyilvántartásba vett, Fővárosi Autópiac II. elnevezésű gépjármű-és használtcikk piacon a FővárosiAutópiac Kft. szombati napokon Használtcikk Szabadpiacot működtet.

A HasználtcikkSzabadpiac házirendjét– figyelemmel a 35/1995. (IV.5.) Korm. rendelet (A vásárokról és a piacokról)5.§ (1) bekezdésében, továbbá a 37/1994 (VI.24.) Főv. Kgy. rendeletben (Avásárcsarnokokról, piacokról) foglaltak alapján, a működtető képviseletébeneljárva – az alábbiakban határozom meg:

 

 1. A jelen házirend a Használtcikk Szabadpiac területén működő vállalkozásokra, az ott tartózkodó valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed.
 2. A Használtcikk Szabadpiacot a Fővárosi Autópiac Kft. működteti. A Fővárosi Autópiacot a Bp. Főv. XIX. ker. Ök. Polgm. Hiv. jegyzője az 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet szerint nyilvántartásba vette. A Fővárosi Autópiac Kft. feladata a Használtcikk Szabadpiac üzemeltetésével, kezelésével, az árusítóhelyek működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a Használtcikk Szabadpiac rendjének folyamatos ellenőrzése és felügyelete.
 3. A Fenntartó-üzemeltető adatai:

a)      neve:                                       FővárosiAutópiac Korlátolt Felelősségű

                                                     Társaság (röv.cégnév:FAP Kft.)

b)      székhelye:                               1194Budapest, Nagykőrösi út 162.

c)      levelezési címe:                                    azonos a székhelycímmel

d)      telefon- és fax-száma:               06-1-282-5819,06-1-282-5820

e)      elektronikus lev.címe:               fov.autopiac@t-online.hu

f)        weboldala:                               www.fap.hu

g)      ahivatkozott nyilvántartás sorszáma: 1/2009. (Bp. Főv. XIX. ker. Polgm. Hiv.)

A nyilvántartásba vételrőlrendelkező határozat megtekinthető a Fővárosi Autópiac II. szolgálati őrhelyén.

 1. A Használtcikk Szabadpiac a nyitvatartási rendjében meghatározott időintervallumban kereskedelmi forgalom számára nyitva tartott magánterület, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytató – a fenti jogszabályokban foglaltak szerinti – Használtcikk Szabadpiac.
 2. A Használtcikk Szabadpiacon csak a Fővárosi Autópiac Kft. által kijelölt helyen, az általa kiadott árusítójegy alapján lehet használatcikk árusítási tevékenységet folytatni. A helyhasználat feltételeit a jelen házirend tartalmazza.
 3. A helyhasználó a területre belépéskor, gépjárművel behajtáskor köteles legalább egy árusítójegyet megvásárolni, amely 3 x 5 méteres árusítóhely tárgynapi, nyitva tartás időtartama alatti használatra jogosítja az árusítót, oly módon, hogy ezen 3 x 5 méteres területen helyezheti el gépjárművét, és a gépjármű köré, illetve a gépjárműre árusítani kívánt portékáját. Az árusítóhelyek elfoglalása érkezési sorrendben, a Biztonsági Szolgálat irányítása alapján történik. Amennyiben ez a területméret kevésnek bizonyul, az árusító újabb jegy megváltásával további, 3 x 5 méteres árusító helyet vehet igénybe a nyitva tartás alatt. Csak járműparkolásra a Használtcikk Szabadpiacon nincs mód. A gyalogos látogatók ingyenesen léphetnek be – nyitva tartás alatt – a Használtcikk Szabadpiacra.

A helyhasználó az általa jogszerűenelfoglalt árusítóhelyet köteles rendeltetésszerűen, használtcikkek gépjárműköré történő kipakolásával, vagy kisméretű asztalra elhelyezésével, illetvegépjárműből, gépjárműről történő árusítás formájában használni. A HasználtcikkPiacon a működtető Fővárosi Autópiac Kft. az árusítók és a közönség számára wchasználat igénybevételének lehetőségét biztosítja.

A Használtcikk Szabadpiacon bármelyáru, tárgyi eszköz stb. vonatkozásában raktározási tevékenységet, javítást,szerelést, javításra, karbantartásra történő átvételt végezni tilos. AHasználtcikk Szabadpiacon tüzet gyújtani szigorúan tilos! A Használtcikk Piaconéghető, gyúlékony anyagot, üzemanyagot elhelyezni, kannába tölteni szigorúantilos! E rendelkezések megszegésének észlelésekor a Fővárosi Autópiac Kft. vagyannak képviselője, illetve a Fővárosi Autópiac Kft. megbízásából szolgálatifeladatokat ellátó személy- és vagyonőr jogosult felszólítani a helyhasználót arendeltetésellenes használat azonnali megszűntetésére, ennek elmaradása eseténhatósági eljárást kezdeményezni és a helyhasználót jogsértő tevékenységébenmegakadályozni, a területről történő távozását foganatosítani.

 1. A helyhasználó köteles megtéríteni a Fővárosi Autópiac Kft-nek mindazokat a károkat, amelyeket az általa jogszerűen használt árusítóhelyen vagy a Használtcikk Szabadpiac területén vétkesen vagy gondatlanságból okozott.

 

 

 1. A Használtcikk Szabadpiacon az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások megtartásával árusítási tevékenység folytatható.
 2. A Használtcikk Szabadpiacon nem hozható forgalomba:

a)  nemesfémés az abból készült ékszer, drágakő;

b) gyógyszer,gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, valamintállatgyógyászati készítmény;

c) kábítószernekés pszichotrop anyagnak minősülő termék;

d)  mérgezőés veszélyes anyag;

e) látástjavító szemüveg, kontaktlencse;

f)  fegyver,lőszer, robbanó- és robbantószer, külön jogszabály alapján II., III., IV. vagyV. osztályba tartozó pirotechnikai termék, gázspray;

g)  „A”és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;

h) kulturálisjavak;

i) védettvagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozónövény-, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka,preparátuma;

j) olyantermékek vagy hulladékok, amelyek forgalomba hozatala előzetes vagy egyébengedélyhez kötött, vagy amelyek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik.

 1. A Használtcikk Szabadpiacon a helyhasználók kötelesek betartani az árusítóhelyre, az árusítást, szolgáltatást végző személyekre és az árusított, szolgáltatott termékekre vonatkozó kereskedelmi közegészségügyi, köztisztasági, tűz-, vagyon,- és munkavédelmi előírásokat.
 2. A 2011. évi XLI. törvénnyel módosított 1999. évi XLII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve a Fővárosi Autópiac II. üzemi területén és helyiségeiben, az őrhelyen dohányozni tilos! Dohányozni kizárólag a Használtcikk Szabadpiac kapuja előtt elhelyezkedő járdán lehet, a kaputól számított 5 m-en túl.
 3. a.) A Fővárosi Autópiac Kft., mint a Fővárosi Autópiac fenntartója az 55/2009. III.13.) sz.

kormányrendelet 2.§ (3) bekezdése szerint – figyelemmel arra, hogy aFővárosi Autópiac egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű járműpiac,továbbá jelentős mértékben szabadtéren üzemel, illetve az egyidejűlegrésztvevők létszáma az 1000 főt meghaladhatja – az emberek életét, egészségétés környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító eseménybekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készített és hatályban tart. AFővárosi Autópiac Kft. fenntartóként – amennyiben a Fővárosi Autópiacbiztonságát veszély fenyegeti – a működést felfüggeszti.

b.) A Fővárosi Autópiac Kft.Biztonsági tervének egy példánya a Fővárosi Autópiac Kft. Titkárságán, egypéldánya az üzemeltetési vezetőnél, egy példánya az ügyeletes vezetőnél, egypéldánya a Biztonsági Szolgálat szolgálatvezetőjénél található.

c.) A biztonsági tervtartalmazza aFővárosi Autópiac helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyelfenyegetés, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét; a FővárosiAutópiac működésében az időjárás változásának folyamatos nyomon követésénekkötelezettségét.

d.) A Fővárosi Autópiac Biztonsági Tervének hatálya kiterjed valamennyiazon természetes és jogi személyre, akikre, illetve amelyekre jelen Házirendhatálya kiterjed. A Biztonsági Tervet a jogszabályokban, illetve a BiztonságiTervben rögzített feltételek, események bekövetkeztekor kell alkalmazni. ABiztonsági Tervbe az arra jogosult és illetékességgel bíró személy, illetveszervezet képviselője tekinthet be.

 1. A helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és hulladékot folyamatosan összetakarítani és kijelölt tárolóba tenni. Az árusítóhelyen hulladékot, göngyöleget, csomagolóanyagot vagy annak maradványát, használtcikket, vagy annak maradványát hátrahagyni szigorúan tilos. Ilyen esetben a helyhasználó köteles távozása előtt az árusítóhelyet feltakarítani, az ott összegyűlt hulladékot, maradék használtcikket, stb. gépkocsijára felpakolni vagy a hulladékgyűjtőbe elhelyezni.  A Használtcikk Szabadpiac általános takarítását a Fővárosi Autópiac Kft. végzi, gondoskodik a hulladék elszállításáról, azonban ez nem jelenti azt, hogy a megunt vagy eladhatatlan használtcikket lomtalanítás jelleggel befogadja, és elszállíttatja, erre nincs mód. Ilyen esetben a helyhasználó részére a továbbszámlázásra kerül az így felmerült költség.
 2. A Használtcikk Szabadpiac nyitvatartási idejét a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a Fővárosi Autópiac Kft. határozza meg. A Fővárosi Autópiac Kft. a nyitvatartási időre vonatkozó hirdetményt jól látható helyen köteles elhelyezni. Használtcikk Piac szombati napokon, 05:00 óra és 14:00 óra között tart nyitva.
 3. A Használtcikk Szabadpiacon a KRESZ szabályai érvényesek, a területen belül 5 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, a gépjárművel behajtók kötelesek fokozott figyelemmel közlekedni. A Fővárosi Autópiac Kft. jogosult a Használtcikk Szabadpiacra behajtó, illetve távozó gépjárműveket regisztrálni, a Fővárosi Autópiac Kft. Biztonsági Szolgálata a hatályos vagyonvédelmi törvény szerint jogosult gépjármű és csomag ellenőrzést végezni.

 

 

 1. Az árusítóhelyeket és az azok közötti területeket, utakat járművekkel, használaton kívüli és egyéb eszközökkel elfoglalni tilos!
 2. A Használtcikk Szabadpiac területére kedvtelésből tartott állatot csak és kizárólag az állat tartójának (tulajdonosának) felelősségére, speciális és szakszerű szállítóeszköz és/vagy póráz, valamint szükség esetén szájkosár alkalmazásával lehetséges bevinni. A bevitt állat a Használtcikk Szabadpiac működési rendjét nem zavarhatja, az ott tartózkodó dolgozókat és ügyfeleket nem zavarhatja és nem veszélyeztetheti. A Használtcikk Szabadpiac területére a bevitt állat nem piszkíthat, ennek esetleges megtörténte esetén a bevitt állat gazdája köteles a keletkezett szennyeződést azonnal, szakszerűen, a higiéniai követelmények betartásával eltakarítani. Ez utóbbi elmaradása esetén a Fővárosi Autópiac Kft. a bevitt állat gazdájával vagy tulajdonosával szemben kártérítési igényt támaszt.
 3. A Használtcikk Szabadpiac területén harmadik fél általi reklámtevékenység folytatása, szórólapozás tilos! Molinó kihelyezéséhez a bérbeadó Fővárosi Autópiac Kft. engedélye szükséges. Az engedély nélküli reklámtevékenység folytatóival, a szórólapozást végzőkkel, illetve a molinót engedély nélkül kihelyezőkkel szemben a Fővárosi Autópiac Kft. Biztonsági Szolgálata, illetve a Fővárosi Autópiac Kft. képviselője járhat el.
 4. A Használtcikk Szabadpiacon bármely mozgóárusítási tevékenység folytatása tilos! Az ilyen tevékenységgel végzőkkel szemben a Fővárosi Autópiac Kft. Biztonsági Szolgálata, illetve a Fővárosi Autópiac Kft. képviselője járhat el.
 5. A Használtcikk Szabadpiac rendjét, használtcikk árusítási tevékenységet, az eladásra kínált árukat, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások megtartását a jegyző, a Fővárosi Autópiac Kft. piacfelügyelője, vagy más munkatársa, az ellenőrzésre jogosult más hatóságok, valamint tagjaik tekintetében a területi gazdasági kamarák ellenőrzik.
 6. A Fővárosi Autópiac Kft. képviseletében eljáró vezető munkatárs, piacfelügyelő, vagy az e feladattal megbízott más dolgozó, a Fővárosi Autópiac Kft. Biztonsági Szolgálatának szolgálatvezetője köteles és jogosult a Használtcikk Szabadpiac belső rendjére, azaz a házirendre vonatkozó előírások betartását ellenőrizni és annak megszegőivel a házirendben meghatározott módon eljárni. Tevékenysége az ellenőrzésre jogosult hatóságok jogkörét nem érintheti.
 7. A Fővárosi Autópiac Kft. vezető munkatársa, piacfelügyelője, a Fővárosi Autópiac Kft. Biztonsági Szolgálatának szolgálatvezetője jogosult vizsgálni a helyhasználati jogosultságot.
 8. A jelen módosított Házirendben nem szabályozott kérdésekben a 35/1995. (IV.5.) Korm. rendeletben (a vásárokról és a piacokról), valamint a Vásárcsarnokokról, piacokról és üzletközpontokról szóló – többször módosított – 37/1994.(VI.24.) Főv. Kgy. rendeletben, valamint a bérleti szerződésben foglaltak az irányadók.

 

Jelen módosított Házirend 2012. március29-én lép hatályba és hatálybalépésével a Fővárosi Autópiac Kft. általkorábban kiadott Házirend hatályát veszti.

 

Budapest, 2012.március 29.

 

 

 

 

Földes Tamás s.k.

ügyvezető igazgató

Fővárosi Autópiac Kft.

2018. Fővárosi Autópiac - www.fap.hu